Własny biznes czy etat?

Własny biznes czy etat?

otwieranie działalności Jelenia Góra

Ponad 350 tysiący nowych firm otwierają Polacy co roku. Globalnie daje to w Polsce już ponad 4 miliony zarejestrowanych jednoosobowych firm. Obecnie otwieranie działalności jest zdecydowanie najpopularniejszą alternatywą dla pracy na etat. Oczywiście jak każda forma aktywności zawodowej ma swoje plusy i minusy… Co zatem skłania nas do zakładania swojego biznesu i rozpoczynania działalności gospodarczej na własny rachunek?

Dylematy „młodego” przedsiębiorcy

Dla części ze wspomnianej wielomilionowej grupy polskich przedsiębiorców własna firma była niemal koniecznością. Alternatywą dla samozatrudnienia często była i nadal pozostaje jedynie emigracja lub w przypadku jej braku – po prostu bezrobocie. Jednak dla zdecydowanej większości nowych przedsiębiorców wybór w postaci założenia własnego biznesu, to po prostu świadoma decyzja o zmianie systemu pracy, a często wręcz zmianie modelu życia. Praca w oparciu o umowę o pracę niesie ze sobą oczywiście szereg niepodważalnych zalet: stabilność zatrudnienia, możliwe do wcześniejszego zaplanowania stałe wynagrodzenie, płatne urlopy wypoczynkowe i opieka socjalna, ograniczenie wszelkich formalności związanych z uzyskiwanymi dochodami oraz szeroko rozumianymi obciążeniami publiczno-prawnymi jak np. księgowość. Dlaczego zatem rezygnować z tak korzystnego układu?

Wystarczy postawić się w sytuacji osoby, która w dotychczasowym zakładzie pracy dostała „propozycję nie do odrzucenia” w zakresie możliwej kontynuacji współpracy jedynie w oparciu o układ według schematu ‚firma-firma’ (B2B). Co w sytuacji, gdy wynagrodzenie uzyskiwane dotychczas ze stosunku pracy, w związku na przykład ze zwiększeniem rodziny, osiąga niewystarczający poziom do realizacji osobistych potrzeb?

Dlaczego otwieranie działalności jest grą wartą „świeczki”?

Prowadzenie własnej firmy to z pewnością duża odpowiedzialność, często praca w większym wymiarze godzin niż na dotychczasowym etacie, także duże ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia czy po prostu wchodzenie na „niepewny grunt”. Te i inne wady potrafią skutecznie odstraszyć wielu z nas. Podejmując jednak decyzję o samodzielnym rzuceniu się w czeluści niezbadanych mechanizmów rynkowych, warto jednak pamiętać, żeby „te minusy nie przysłoniły nam plusów, które też są” 🙂

Dla wielu niezdecydowanych podstawową (i zarazem najbardziej przemawiającą do wyobraźni) motywacją do rozpoczęcia działalności gospodarczej na własny rachunek jest możliwość osiągania dochodów, o których pracując na etacie mogliby jedynie pomarzyć. Właściwa organizacja pracy, wysoka jakość oferowanych usług czy konkurencyjność sprzedawanych towarów, ciągłe podnoszenie sobie poprzeczki obrazującej poziom zadowolenia obecnych i potencjalnych klientów, to z pewnością czynniki zwiększające znacząco szansę na powodzenie Twojego nowego przedsięwzięcia.

Kolejnymi zaletami działania w oparciu o własny biznes są elastyczność podejmowania działania oraz wysoka samodzielność. Od teraz to sam przedsiębiorca może często decydować jak długo i w jakich godzinach pracuje, kiedy poświęcić czas na doskonalenie najnowszego projektu, a kiedy wyskoczyć na nieplanowaną wizytę lekarską z chorym dzieckiem. Dzień rozpoczęcia działalności na własny rachunek to również dzień, kiedy biznesmen staje się własnym szefem – Prezesem swojej firmy. Sam decyduje o zaangażowaniu w konkretne zadanie, podnoszeniu własnych umiejętności i poszerzaniu wiedzy czy też o inwestycji na przykład w postaci zakupu nowego laptopa.

Przedsiębiorca aktywnie uczestniczy w procesie optymalizacji podatkowej swojej firmy. Ma wpływ nie tylko na osiągane przychody, ale również na poziom generowanych kosztów działalności. Poprzez własne, świadome decyzje, poparte często fachowym doradztwem podatkowym, może w dużo większym stopniu wpływać na wysokość płaconych podatków (jak np. PIT, VAT) i innych obciążeń (np. ZUS) niż pracownik zatrudniony w oparciu o kodeks pracy czy umowę cywilnoprawną.

Także istotnym, choć mniej materialnym i często niedocenianym, czynnikiem powodującym, że podejmujemy się zadania prowadzenia nowego przedsiębiorstwa, jest satysfakcja. Satysfakcja z tworzenia czegoś nowego, czegoś co się lubi, a jednocześnie czegoś co pozwala zarabiać. Satysfakcja z realizacji celów, które sami sobie zakładamy. Satysfakcja rozumiana również jako wynik samorealizacji z prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o własne umiejętności i zdobyte doświadczenie.

A może jednak „ciepła posadka”…

Wyżej wymienione zalety zakładania działalności gospodarczej nie wyczerpują oczywiście szerokiego wachlarza korzyści z prowadzenia własnej firmy. Także nakreślone uprzednio minusy stanowią jedynie część pułapek, które mogą spotkać młodego przedsiębiorcę. Jak zatem odpowiedzieć sobie na pytanie „czy powinienem?”

Decyzja w powyższej sprawie jest oczywiście bardzo trudna, a odpowiedź na TAK lub NIE pozostaje zawsze sprawą indywidualną. Czynników, które należy wziąć pod uwagę jest bardzo wiele. Bardzo dużo zależy od posiadanych przez daną osobę umiejętności, kwalifikacji i wiedzy, które mogą przybliżać ją do sukcesu w konkretnej dziedzinie gospodarki. Bo choć nie trzeba być wynalazcą na miarę Edisona, to z pewnością podstawowym wymogiem stawianym „świeżym” przedsiębiorcom jest bycie specjalistą w danej branży lub chociaż posiadanie zestawu cech, a najlepiej kwalifikacji, które to w przyszłości umożliwią.

Należy również przestrzec przed kierowaniem się wyłącznie względami czysto ekonomicznymi. To prawda, że dochody z dobrze prowadzonego biznesu najczęściej znacząco przekraczają zyski z etatu, ale zawsze należy liczyć się z nieustannym ryzykiem zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa jak i na jego zewnątrz, w skali mikro- i makroekonomicznej.

Biuro Rachunkowe Jelenia Góra „Mar-Tax” Marcin Jurkiewicz
http://martax.jgora.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.